TRANG WEB ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

  13/08/2016

Trang web này được thực hiện bởi các chuyên gia âm ngữ trị liệu, với mục đích cung cấp tài liệu bằng tiếng Việt liên quan đến việc phát triển âm ngữ và ngôn ngữ, những rối loạn ảnh hưởng đến sự giao tiếp, và những nguyên tắc đại cương trong âm ngữ trị liệu.

Địa chỉ trang:

ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

Đây là trang web dành cho các nhà chuyên môn. Nhưng nếu bỏ thời gian nghiên cứu, các cha mẹ chúng ta có thể tìm thấy những định hướng cơ bản, và một số gợi ý hữu ích.

Đặc biệt, có 6 bài thuyết trình ngắn dành cho phụ huynh: PHƯƠNG PHÁP GIÚP CON QUÍ VỊ GIAO TIẾ

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Vui lòng để lại thông tin cho chúng tôi.

Khám phá
Danh sách Tag